Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning drivs vid SMHI, på uppdrag av regeringen. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning. Vi samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning.

Bland annat driver vi webbportalen Klimatanpassning.se i samverkan med en rad myndigheter. Här finns bland annat senaste nytt om klimatanpassning, information om hur klimatet förändras och vilken effekt detta har och kan komma att få på olika delar av samhället. På Klimatanpassning.se samlar vi verktyg och hjälpmedel som kommuner, myndigheter, företag med flera kan använda i sitt klimatanpassningsarbete.