Till innehåll på sidan
En gata i en stad med ett grönt stråk bredvid

Ny film ska inspirera till klimatanpassning

Nästan alla påverkas vi av ett klimat i förändring. Men hur går det med anpassningsarbetet? Känns det svårt och stort? Nu har vi på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning gjort en ny film som riktar sig till medarbet

are och beslutsfattare i kommuner, eller andra typer av organisationer. Filmen visar flera exempel på hur man kan hitta lösningar.

Filmen är fri att använda för alla. Målet är att filmen bland annat ska visas för medarbetare och beslutsfattare i organisationer, som en

introduktion i ämnet inför kommande diskussioner och beslut. I filmen visar vi bland annat olika exempel på hur svenska kommuner har löst några av utmaningarna som kan uppstå: i Göteborg säkrar de dricksvattenförsörjningen med hjälp av ultrafilter, i Karlstad byggs skyfallsvägar för att förhindra översvämningar i fastigheter och i Kristianstad har de speciella rutiner på äldreboenden vid värmeböljor.

En del åtgärder för att klimatanpassa är stora och kostsamma projekt. Men det finns också många exempel på smarta och enkla lösningar som gör stor skillnad. Det behöver inte vara dyrt och besvärligt med klimatanpassning.

Vi hoppas att filmen kan ge idéer och inspiration. Den är cirka åtta minuter lång och går att titta på direkt via webben eller ladda hem. Det går att välja med svensk eller engelsk textning.

Till filmen finns stödmaterial i form av diskussionsunderlag och förklaringar, vilket kan underlätta för dig som vill använda filmen som start för klimatanpassningsarbetet.