Till innehåll på sidan
Möt konsten i Göteborgs universitets nya byggnad Natrium.

Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Möt konsten i Göteborgs universitets nya byggnad Natrium

Tusentals blommor från ett Roble amarillo-träd fyller luftrummet i den nya universitetsbyggnaden Natrium vid Göteborgs universitet.

I en annan del av byggnaden står ett monumentalt kabinett med en 360 kilo tung saltsten bredvid fem mindre kabinett. De innehåller mineralerna järn, kisel, koppar, guld och litium. Verken Graft (ympning) av konstnärsduon Allora & Calzadilla och Curiosity Cabinets:Medicinareberget av Hanna Ljungh är en del av den permanenta konsten i den nyligen invigda universitetsbyggnaden.– De båda verken tar plats i den byggnad där naturvetenskaplig forskning bedrivs.
Platsens karaktär har varit utgångpunkt liksom den curatoriella visionen där konstnärerna bjöds in att utforska de komplexa kopplingarna mellan miljö, människa och materia. Resultatet är två fantastiska platsspecifika konstverk som genom sina frågeställningar förbinder Natrium med omvärlden, säger Alba Baeza, curator Statens konstråd.
Möt konsten i Göteborgs universitets nya byggnad Natrium (på statenskonstrad.se)