Till innehåll på sidan
Cyklar parkerade utanför en park

Bild: Ryan McGuire Pixabay

Mobilitet för gående, cyklister och mopedister

Trafikverket och SKR har tagit fram en handbok som ersätter GCM-handboken från 2010. Ambitionen är att ge stöd, idéer och inspiration i utvecklingen av de miljöer som används av gående, cyklister och mopedister. Fokus är på planering, utformning, underhåll och uppföljning.

Mobilitet för gående, cyklister och mopedister kompletterar de övergripande handböckerna TRAST och VGU-guiden samt regelverket VGU. VGU-guiden är också uppdaterad.

Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, hoppas att kommunala och regionala strateger och planerare ska ha nytta av underlaget i arbetet med att främja aktivt resande och en ökad andel resor med hållbara färdsätt.

Under årets cykelkonferens som hålls i Värnamo den 24-25 augusti finns ett pass om den nya handboken.

Läs mer och ansök:

Mobilitet för gående, cyklister och mopedister (handbok på Trafikverkets webbplats)

Cykelkonferens i Värnamo 24 – 25 augusti 2022 (anmälan på Delegias webbplats)