Matchmaking för utlysning om hållbar tillgänglighet och mobilitet

Har du idéer kopplat till hållbar tillgänglighet eller mobilitet som behöver beforskas eller utvecklas vidare? Ser du en möjlighet att göra det tillsammans med aktörer utanför Sverige? Den 17 januari klockan 09.30 anordnas matchmaking i Ljusgården hos IQ Samhällsbyggnad för aktörer som vill söka medel i den kommande utlysningen Urban Accessibility and Connectivity.

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Brist på jämställdhet i transportplanering

  Många utvecklingsprojekt inom transport saknar ett genus- och mångfaldsperspektiv. Ett jämställt transportsystem ger kvinnor och män samma makt över sin egen mobilitet, enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. I ett projekt finansierat av Boverket undersöker Malin Henriksson, forskare på VTI, hur ungdomar upplever att vara ute sent på kvällen. – När vi intervjuade ungdomar om…

  • Av: Hållbar stad

   EU-projektet IRIS testar lösningar för en smartare stad

   Begagnade batterier från elbussar som lagrar energi från solceller och spelet Minecraft som verktyg för medborgardialog med unga. I Johanneberg Science Park prövas lösningar för en smart och hållbar stad. Tillsammans med Utrecht och Nice driver Göteborg Lighthouseprojektet IRIS. – Detta är inte ett innovationsprojekt med helt nya lösningar utan ett demonstrationsprojekt, som visar upp…

   • Av: Hållbar stad

    Så kan bildelning bidra till smartare kollektivtrafik

    Kollektivtrafiken brottas med höga kostnader. Kan delade mobilitetstjänster, som exempelvis bilpooler och stadscyklar, bidra till smartare resursanvändning? Alexander Paulsson, forskare på K2, fick i uppdrag av Trafikanalys att studera effekterna av delad mobilitet. I rapporten Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik: Kunskapsöversikt av effekterna och effektiviseringsmöjligheterna av nya former av delad mobilitet för kollektivtrafiken har forskaren…

    • Av: K2

     Fossilfria och bilfria städer - utopi eller framtid?

     Ren luft är det som människor rankar högst för hälsa och välbefinnande i sin stad, enligt en färsk global undersökning gjord på uppdrag av WWF. I Sverige är problemen mindre än i många andra länder. Globalt har ren luft blivit en knapp resurs. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas 1 av 9 dödsfall av luftföroreningar, och 92%…

     • Av: WWF – One Planet City Challenge

      74 kommuner deltar i årets Trafikantvecka

      74 kommuner runt om i Sverige deltar i den årliga Trafikantveckan 16 september till 22 september. Den Europeiska Trafikantveckan sätter fokus på hållbara resor och transporter. Den Europeiska Trafikantveckan kallas internationellt för European Mobility Week och syftar till att sätta fokus på alternativa och hållbara transportlösningar. Kommuner och regioner i hela Europa uppmuntras att under…

      • Av: Trafikverket