Till innehåll på sidan
Kreativa team till kommuner i norr. Isbad i norra Sverige.

Foto: Mats Engfors Fotographic

Kreativa team till kommuner i norr 

Hur kan vi ta tillvara befintliga resurser samtidigt som vi skapar kvalitativa platser och bostäder? Rådet för hållbara städer och sex kommuner bjuder in team för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr. Syftet är att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter. Utmaningen är att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer. Kommunerna är Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Forma goda livsmiljöer

Kontinuitet, att jobba med flera perspektiv och lokal platskännedom formar goda livsmiljöer. I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i norr steg 2

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner i Norr del 1, som blev genomförd år 2021.

I steg 2 kommer teamen att arbeta fram förslag i form av prototyper.

  • Som ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt är jag stolt över satsningen Visioner i Norr steg 2, säger Helena Bjarnegård. Där sätter vi kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare. De hittar lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar.

Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer. Utlysningen sker tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Vi måste skapa förutsättningar för att arbeta och tänka på nya sätt. Talangfulla arkitekter, antikvarier och formgivare måste få ta större plats i samtalet om utformning och förvaltning av framtidens städer. Det menar ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och Jessica Segerlund chef på ArkDes Think Tank, som projektleder arbetet tillsammans med de andra aktörerna,

  • Denna utlysning handlar om att gå från vision till handling och vi ser fram emot att se vad teamen kommer att ta fram för konkreta förslag tillsammans med kommunerna, säger Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank.

Möjlighet för tvärsektoriella team 

Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se. Därefter sker idéskissandet under våren och hösten. Det sker inom ramen för utlysningen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. De erbjuder finansiering om 600 000 kr per team för ett första steg.

Arbetet är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två får ett mindre urval av teamen möjlighet att testa sina förslag på plats genom prototyparbete.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete. Det har regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes och Energimyndigheten. Där finns också Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Presskontakt Visioner i norr: Maria.ostman@arkdes.se | 073-273 36 00.