Till innehåll på sidan
Foto på Lena From, chef Konstenheten, Statens konstråd. Fotograf: Ricard Estay

Konsten på Campus – nya perspektiv i byggprocesser

När konsten och konstnärerna kommer in tidigt i byggprojekten bidrar de med nya perspektiv och till utvecklandet av en hållbar och gestaltad livsmiljö. Konstens roll diskuterades nyligen vid ett seminarium arrangerat av Akademiska Hus.

320 000 studenter, forskare och annan personal på universitet och högskolor runtom i Sverige möter dagligen den offentliga konst som finns på lärosätena. Det rör sig både om historiska verk och verk av nu levande konstnärer. Statens konstråd och Akademiska Hus samverkar kring den konst som placeras på högskolorna och universiteten. Nu finns dessutom en för varje projekt unik möjlighet att ta in konsten tidigt i processen tack vare ett nytt samverkansavtal. Genom avtalet kommer arbetet med konsten in som en självklar del av Akademiska Hus plan- och byggprocess, oavsett om det rör sig om ny- om- eller tillbyggnad, eller om konstnärlig medverkan i tidiga program- eller planskeden. Statens konstråd och Akademiska Hus kan därmed aktivt både stärka och bidra till arbetet med gestaltade livsmiljöer.

 

När Akademiska Hus nyligen arrangerade ett seminarium om konstens roll i byggandet och utvecklandet av universitet och högskolor, medverkade Lena From, enhetschef för Konstenheten på Statens konstråd, i ett samtal med Marcus Rancken, strategisk fastighetsutvecklare och konstansavarig på Akademiska Hus.

 

Marcus Rancken framhöll fördelarna med att samverka med Statens konstråd genom att Akademiska Hus får stöd i sin kunskapsresa i konstfrågorna, medan Lena From lyfte fram hållbarhetsaspekten med samarbetet:

­­– Genom att samarbeta med projektledare och andra på Akademiska Hus i ett väldigt tidigt skede, från det att ett bygge planeras till dess att det står klart och konstverk installeras, kan verk installeras säkrare, med mer hållbara material och till så trygga driftsförhållanden som möjligt. Ur ett konstperspektiv leder det till att man kan fokusera mer på själva konsten, säger Lena From.

Vid seminariet medverkade även flera representanter för lärosäten, konstnären Ylva Snöfrid som är aktuell med ett stort konstprojekt för Forum Medicum i Lund, konstnären Hanna Ljung som skapar ett verk för byggnaden Natrium vid Göteborgs universitet, samt studenter och andra som möter konsten i sin vardag.

 

På bilden: Lena From, chef Konstenheten, Statens konstråd

Foto: Ricard Estay