Till innehåll på sidan
Västlänkens första konstverk växer fram.

Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Västlänkens första konstverk växer fram

Statens konstråd arbetar tillsammans med Trafikverket och andra aktörer med konsten i Västlänken som ett led i arbetet med gestaltad livsmiljö.

Under sommarmånaderna färdigställs Västlänkens första konstverk, bLINK , av Katharina Grosse. bLINK är en rosa, på fackspråk magentafärgad, skulptur som är stor som ett trevåningshus och som kommer att placeras på en järnvägsbro vid Olskroken i Göteborg.

Västlänken är ett av Västra Götalandsregionens största byggprojekt genom tiderna och ska knyta samman stad och region med en ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg och nya tågstationer som avlastar Centralstationen.

Läs mer om verket (på statenskonstrad.se)