Till innehåll på sidan
Framtidens renoveringar är cirkulära och inkluderande. Bilder på ett antal personer som ser glada ut.

Framtidens renoveringar är cirkulära och inkluderande

Byggsektorn ansvarar för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan, och samtidigt finns en bostadsbrist med många miljonprogramsområden i behov av renovering.

För att hantera utmaningarna har projektet ”Cirkulär och inkluderande upprustning av allmännyttan” utvecklat CIRA-processen. Det är en ny hållbar renoveringsmetod som betonar samarbete mellan boende och bostadsbolag. Den har ett särskilt fokus på de tidiga faserna av renoveringen. Projektet leds av Trollhättans Stad tillsammans med flera samarbetspartners och som finansieras av Formas.

CIRA-processen syftar till att minska klimatpåverkan och förbättra samarbete genom att bevara och underhålla byggnader snarare än att riva och bygga nytt. Projektet identifierar fyra nycklar till framgång. 1. Tidig fastställning av projektets övergripande principer och målsättningar. 2.  Partnering och specifik kompetens vid upphandling. 3. Inkludering av boende. 4. Noggrann inventering av samtliga lägenheter. Eidar, Trollhättans bostadsbolag, var en viktig partner i projektet och bidrog med engagemang och nyckelpersoner.

Läs mer om projektet här:

Framtidens renoveringar är cirkulära och inkluderande (på trollhattan.se)