Till innehåll på sidan
En staty som håller upp en svärd och en våg

Bild: Pixabay

Har ni koll på lagar och regler för tillgänglighet?

Myndigheten för delaktighet har samlat krav på tillgänglighet inom olika områden för att det ska vara lättare att få en överblick av området.

Sammanställningen gäller de lagar, regler och bestämmelser med krav på tillgänglighet som finns i olika författningar. Den beskriver krav på tillgänglighet inom områdena samhällsplanering och byggd miljö, transporter, information och kommunikation samt verksamhetsinriktade krav.

De krav som beskrivs är

  • lagar som riksdagen stiftat
  • förordningar från regeringen
  • föreskrifter från myndigheter.

Sammanställningen tar också upp relevanta regler från EU, bland annat förordningar som är direkt gällande i varje medlemsland och direktiv som kräver implementering i respektive nations lagar.

Under de olika delområdena hittar ni länkar direkt kopplade till regelverket i fråga samt länkar till riktlinjer, stöd eller rekommendationer som handlar om tillgänglighet.

På Myndigheten för delaktighets webbplats finns en sammanställning av lagar och regler om krav på tillgänglighet inom olika områden.