Till innehåll på sidan
Folkhälsomyndighetensklimatarbete. Tecknad park. Illustration: Folkhälsomyndigheten

Hälsofrämjande arbete för ökad trygghet i kommunen – filmat seminarium

Det brottsförebyggande arbetet är högaktuellt. Från och med juli 2023 har alla kommuner ett uttalat ansvar för att arbeta med att förebygga brott.

Hur kan vi genom ökat fokus på hälsofrämjande arbete kan stärka tryggheten i samhället? Den 25 augusti arrangerade Folkhälsomyndigheten och SKR tillsammans med Healthy Cities ett webbsänt seminarium.

Oavsett lokalt sammanhang ska alla kommuner driva ett samordnat och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Tillsammans med representanter från Brå, länsstyrelserna, akademin och medverkande kommuner tog vi oss an:

·         Hur kan hälsofrämjande arbete bli en tillgång?

·         Hur kan vi stärka sammanhållningen och minska sociala klyftor?

·         Hur inger vi hopp och framtidstro hos barn och unga både nu och i framtiden?

På Mötesplats Social Hållbarhets webbplats kan du nu ta del av filmer från seminariet.

Länkar

https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/om-motesplatsen/dokumentation/halsoframjande-arbete-for-okad-trygghet-i-kommunen/