Till innehåll på sidan

Digitala tjänster mellan medborgare och det offentliga

Vinnova gör en ny satsning på utveckling av digitala tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Erbjudandet inom civic tech välkomnar insatser som fördjupar medborgarnas engagemang och öppnar upp den offentliga förvaltningen.

Det offentliga Sveriges förmåga att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta är viktig för medborgarnas förtroende. För effektiv utveckling av nya medborgarnära tjänster måste dock offentlig sektor öppna upp för fler aktörer att ta aktiva roller i processen.

– Nya sätt att samskapa offentliga värden med digital teknik växer fram. Utmaningen nu är att i högre grad nyttja medborgarnas förtroende som en drivkraft för förnyelse, samtidigt som det offentliga måste släppa in nya aktörer i tjänsteutvecklingen, säger Adrian Solitander, ansvarig för Vinnovas satsning på civic tech.

MED SIKTE PÅ EN NY GENERATION MEDBORGARNÄRA TJÄNSTER

Förhoppningen är att satsningen på civic tech ska leda till spjutspetsprojekt där arbetssätt och resultat visar vägen för nya typer av medborgarnära tjänster som kan skalas upp och spridas.

VEM KAN SÖKA

Alla juridiska personer, till exempel nystartade eller etablerade företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

Projekten ska bestå av minst två aktörer, engagerade förnyare och digital kompetens i framkant, och som representerar olika sektorer.

– Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill utveckla digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. För att nå det resultatet, måste fler få möjlighet att bidra med engagemang och kompetens. Därmed vill vi se insatser som för samman förnyare av offentlig sektor med digitala aktörer i framkant, betonar Adrian Solitander.

FÖR VAD KAN JAG SÖKA

För att utveckla nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning.

Projekt kan söka och beviljas max två miljoner kronor.

SÅ DEFINIERAR VINNOVA CIVIC TECH

Användning av digital teknik för att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor. Det uppnås genom att fördjupa medborgarengagemanget och öppna upp den offentliga förvaltningen samt nyttja digital teknik som en hävstång för en ny generation medborgarnära tjänster.