Till innehåll på sidan
Två personer sitter på en bänk, man ser bra benen

Bild: Luisella Planeta Leoni/Pixabay

Den hala tvålen

Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Det här vill regeringen ändra på och har därför vidtagit ett flertal åtgärder som alla syftar till ett större genomslag för barns rättigheter. En av åtgärderna är att rapporten Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering publiceras.

Rapporten är en kartläggning och analys av metoder och verktyg som används för att kunna visa på och värdera sociala värden i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och i stadsutveckling. Rapporten konstaterar bland annat att kortsiktiga ekonomiska kalkyler får alltför stort utrymme. Enligt rapporten finns ett behov av att stärka kompetensen, vidareutveckla verktyg och metoder, liksom att stärka forskning och innovation om och för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling.

Läs rapporten i sin helhet på regeringens webbplats – Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering – Regeringen.se