Till innehåll på sidan

Cities for Girls, Cities for All – ny rapport från ett Vinnovafinansierat projekt

 

Nya studier visar att stadsutveckling som integrerar ett genusperspektiv i de analyser och interventioner man genomför, leder till en mer hållbar stadsutveckling. Ett jämställdhetsfokus skapar inkluderande och funktionella resultat som är relevanta för alla. Rapporten är skriven av Global Utmaning och UN-Habitat.

 

 

Länk till rapporten: Cities for Girls, Cities for All | UN-Habitat (unhabitat.org)