Till innehåll på sidan

Gröna områden

Här kan du läsa artiklar om gröna områden. Rådet för hållbara städer arbetar med mål 11.7 – Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla i de Globala målen i Agenda 2030.