Till innehåll på sidan
Programmet för New European Bauhaus. Logga i samband med New european Bauhaus-festival.

Festivalen för det nya europeiska Bauhaus 2024

Spara datumet! 

Festivalen för det nya europeiska Bauhaus kommer tillbaka för sin andra upplaga den 9-14 april 2024. Det blir i Parc du Cinquantenaire och konst- och historiemuseet i Bryssel.

Den efterlängtade festivalen kommer att samla människor från hela världen. De delar med sig av sina visioner och handlingar för en framtid som är hållbar, vacker och inkluderande.

EU-kommissionen organiserar årets upplaga av festivalen i samarbete med det belgiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det kommer att innehålla ett mångsidigt och fullspäckat program med diskussionspaneler, utställningar, konstföreställningar och mycket mer.

Festivalen kommer också att innehålla Bauhauspriserna. De uppmärksammar projekt, design och idéer som ligger i linje med rörelsens engagemang för att forma en hållbar, vacker och inkluderande framtid för Europa. Totalt 20 vinnare från Europa och andra delar av världen kommer att bli belönade vid en officiell prisceremoni.

Vid sidan av programmet i Bryssel sprider sig festivalen också över hela världen. Det sker med sidoevenemang som skapats tillsammans oberoende av partner.

Bauhausfestivalen är gratis och öppen för alla. Anmälan öppnar den 18 februari 2024.

Festivalen i korthet

Under festivalen kommer uppskattade personer från globala branschledare, opinionstänkare, innovationsexperter, konstnärer och kulturpersonligheter att träffas. De kommer att diskutera viktiga ämnen, inklusive skydd och livsmiljöer, mark och vatten, hållbart mode och människors välbefinnande, allt inom ramen för miljöförändringar.

Festivalprogrammet sträcker sig över fem dagar i fyra spår:

  • Forum – en plattform för engagerande diskussioner och utbyte av idéer kring det nya europeiska Bauhaus.
  • Mässa – ett laboratorium och en utställning som lyfter fram projekt och prototyper som är i linje med och stöder kärnvärdena i Bauhausinitiativet.
  • Fest – ett firande som förenar kultur, konst och gemytlighet, fungerar som ett ögonblick av kollektiv glädje, hedrar yttrandefriheten och omfamnar radikala, innovativa och störande idéer och visioner.
  • Satellitevenemang: Evenemang och initiativ som anordnas oberoende i och utanför Bryssel, med kärnverksamhet i linje med Bauhausinitiativets värden.

Festivalen kommer också att vara ett tillfälle att lära sig mer om den nyligen lanserade New European Bauhaus Academy, ett nytt initiativ som kommer att påskynda kompetenshöjning och omskolning för hållbart byggande.