Till innehåll på sidan
Mer skog i staden. Foto från promenad med människor i skogen.

Foto: Harald Klein/SLU Tankesmedjan Movium

Mer skog i staden

Konferens och studieresa 6-7 maj i Alnarp – Närskogar, mikroskogar, stadsskogar eller parklundar. Kärt barn har många namn. Gemensamt för dem är att de beskriver naturlika planteringar med skogskaraktär.

SLU Tankesmedjan Movium anar ett återuppväckt och spirande intresse kring den här typen av planteringar. De har inte bara många biologiska och klimatrelaterade värden utan är också värdefulla rekreationsmiljöer för den urbana människan.

Vi vet att vi måste göra våra städer och samhällen grönare. Kunskapen om vad mer urban grönska kan betyda för exempelvis folkhälsa, barns utveckling, klimatanpassning, biologisk mångfald, och kolinlagring har ökat väsentligt. EU-lagstiftning och internationella konventioner kring urbana grönytor har aldrig varit starkare än nu. Det händer mycket inom det här området just nu i Europa!

Fler och fler kommuner sätter upp mål om till exempel krontäckningsgrad. Den typ av grönytor som kanske uppfyller flest av värdena är närskogarna, mikroskogarna, stadsskogarna, parklundarna – eller vad vi nu vill kalla dem. De rymmer mycket av det som startade som naturlika planteringar , det vill säga planteringar som består av större och mindre ytor med skogskaraktär.

Tid: Konferensen och studieresan början 6 maj kl 8:30 och slutar 7 maj 16:45.

Plats: Terra Nova, Agricum, SLU 3 Agricum, Slottsvägen 2, 234 56 Alnarp.

Läs mer och anmäl dig här.