Till innehåll på sidan
Illustration till Access City Award

Access City Award – tävlingen för hållbara städer

Ett hållbart och inkluderande samhälle tar hänsyn till alla människors behov och förmågor. Har din kommun arbetat med att göra stadsmiljöer mer inkluderande och tillgängliga? Nu kan ni anmäla er till årets upplaga av Access City Award.

Access City Award är en tävling som EU-kommissionen anordnar årligen. Den prisar städer och kommuner för deras framgångsrika arbete med tillgänglighet och inkludering. Tävlingen grundas i FN:s globala mål 11 för hållbara städer och samhällen.

Access City Award är en möjlighet för kommuner att lyfta sitt arbete med hållbar stadsplanering i ett internationellt perspektiv. Dessutom är det ett bra tillfälle att inventera och reflektera över hur kommunen arbetar med att skapa fysiska och digitala miljöer som alla kan använda.

Tävlingen öppnar också upp för lärande och erfarenhetsutbyte olika länder emellan. Även kommuner som inte deltar kan få inspiration och lära sig av hur andra europeiska städer löser gemensamma utmaningar.

I år kommer tävlingen särskilt att lyfta europeiska exempel som visar egenskaper kopplade till New European Bauhaus: hållbarhet, estetik och inkludering.

Vinnarna får priser

De städer eller kommuner som vinner på EU-nivå får prispengar enligt följande:

  • 150.000 euro – första plats
  • 120.000 euro – andra plats
  • 80.000 euro – tredje plats.

Sök senast den 18 september

Anmälan till Access City Award sker digitalt på Europeiska kommissionens webbplats. Städer och kommuner med fler än 50 000 invånare kan söka. Sista anmälningsdag är den 18 september 2023.

Myndigheten för delaktighet (MFD) samordnar den svenska delen av tävlingen. MFD tar emot nomineringar och ingår i den nationella juryn som gör en bedömning utifrån tävlingens kriterier.

En internationell jury utser vinnarna den 30 november 2023, i samband med den europeiska dagen för personer med funktionsnedsättningar.

 

Access City Award 2024, på Europeiska kommissionens webbplats europa.eu (engelska)

Broschyr med goda exempel från Access City Award 2023, på Europeiska kommissionens webbplats europa.eu

 

För mer information

Ola Balke, utredare på Myndigheten för delaktighet, ola.balke@mfd.se