Till innehåll på sidan
Illustration över taransportsystem i ett samhälle

Bild: Energimyndigheten

Stöd till forskning för ett transporteffektivt samhälle

Projekt som bidrar till en accelererad omställning till ett transporteffektivt samhälle kan få stöd

I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten genomförbarhetsstudier och forsknings-, utvecklings-, innovationsprojekt som kan bidra till en ökad förståelse för, och en accelererad implementering av åtgärder för att skynda på utvecklingen av och omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där transportsystemet används mer resurseffektivt och där åtgärder och aktörer utgår ifrån synsättet att i första hand förbättra tillgängligheten i transportsystemet. Projekt inom utlysningen förväntas således bidra genom att möjliggöra för att planera och utveckla samhället och transportsystemet på sådant sätt att; onödiga resor och transporter undviks, trafik- och transportarbetet minskar, logistiklösningar förbättras och att olika trafikslag används på ett effektivare sätt tillsammans.

Projekt där olika typer av aktörer (offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut samt företag) samverkar är ett krav. Beroende på typ av projekt så kan det innebära allt från projekt där alla aktörer ingår som projektparter och samskapar, till projekt där några aktörer samverkar med projektet via en referensgrupp till projektet. Då fokus i utlysningen är att bidra till accelererad omställning så ser vi gärna projekt som har förutsättningar att omsätta kunskap och forskningsresultat till praktisk tillämpning.

Alla ansökningar ska inriktas mot forskning, utveckling, innovation och demonstration mot något/några av forskningsprogrammets fokusområden och förändringsfaktorer. Den sökande ska i ansökan ange vilka/vilket av dessa som ansökan gäller.

Läs mer och ansök via Energimyndighetens webbplats

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • offentlig sektor
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • företag
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • civilsamhället
  • övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet
  • Projekt där olika typer av aktörer (offentlig sektor, företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar är ett krav.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas preliminärt i juni-oktober 2021. Projektet kan starta tidigast 1 juni 2021.

Informationsträff

Två informationsträffar kommer att hållas den 21 januari, klockan 13.00-14.00 samt den 22 januari klockan 10.00-11.00 via Teams. Läs mer och föranmäl dig på Energimyndighetens webbplats.