Till innehåll på sidan

Bild: Energimyndigheten

Stöd för en mer hållbar stadsutveckling

Nu finns det möjlighet att söka stöd inom ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC) för att bygga europeiska konsortier som utforskar hur forskning och innovation inom urbana omställningsprocesser kan bidra till hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten och Formas utlyser tillsammans med Viable Cities cirka 28 miljoner kronor till svenska aktörer.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om utlysningen. Utlysningen genomförs i en tvåstegsprocess. I första steget lämnar den sökande in projektskisser, och i det andra steget en fullständig ansökan. Skisser ska lämnas in senast kl. 14:00 den 15 april 2021. Fullständiga ansökningar ska lämnas in senast 23 September 2021 (14:00 CET). För fullständig information läs mer i den Europeiska utlysningstexten och i den nationella utlysningstexten.

Projekten ska adressera urban omställningskapacitet genom projekt inom följande områden:

  • Urban cirkulär ekonomi
  • Invånarbaserad utveckling och urbana ekosystem för innovation
  • Robust och motståndskraftig urban infrastruktur och byggd miljö

Vem kan söka?

Projekten ska inkludera transnationellt samarbete och tydligt påvisa mervärdet av samarbetet.

Projektkonsortiet ska bestå av minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper:

  • offentlig sektor (exempelvis kommuner och regioner)
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • forskningsinstitut
  • företag
  • idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)
  • De svenska finansiärernas budget uppskattas täcka aktörer med verksamhet i Sveriges deltagande i cirka sju till nio internationella projekt. (Givet de regler och riktlinjer som finns för stöd, se den nationella utlysningstexten).

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd förväntas fattas tidigast december 2021. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

 

Informationsmöten och matchmaking event

8 februari kl 15.00-16.30: Energimyndigheten och Viable Cities anordnar ett webbsänt informationsmöte om utlysningen för nationella sökanden.
Under mötet informerar vi om utlysningen och ansökningsprocessen. Presentationer kommer att hållas på både svenska och engelska.

Anmäl dig till informationsmötet

 

18 februari kl 13.00-14.30: Internationellt informationswebbinarium. Underlag från mötet kommer att publiceras på den internationella utlysningssidan.

Anmäl dig till webbinariet

 

9 mars 10.00-12.00: Internationellt matchmaking webbinarium. Håll utkik på den internationella utlysningssidan för inspelningen av eventet.

Anmäl dig till matchmaking webbinariet

 

Kontaktpersoner

Emina Pasic
Nationell kontaktperson för utlysningen
Energimyndigheten
016-544 21 89

 

Patrik Rydén
Viable Cities kontaktperson för utlysningen
Viable Cities
073-399 86 19

 

Ann Maudsley
Programkoordinator av EraNet ENUTC
Formas
08-775 41 30