Till innehåll på sidan
Träd med höst färger i topparna

Bild: Mats Almlöf/Johnér bildbyrå

Ny vägledning om grönplanering

Under mål 11-konferensen i januari 2022 släppte Naturvårdsverket och Boverket en ny vägledning om grönplanering. Vägledningen ska stötta kommunernas arbete med att bevara och utveckla grönstrukturen och därmed skapa långsiktigt hållbara, hälsosamma och attraktiva livsmiljöer som är rika på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

 Vägledningen vänder sig till dig som arbetar på en kommun eller som konsult på uppdrag av en kommun inom park, miljö, naturvård, stadsbyggnad, kulturmiljö, friluftsliv och strategisk planering. Den kan också ha ett värde för dig som är beslutsfattare, tjänstepersoner på länsstyrelse och regioner eller för dig som allmänt vill veta mer om processen att ta fram en grönplan eller vill ha stöd och argument för att arbeta med grönska i planering. Vägledningen är uppdelad i två delar – en som handlar övergripande om grönplaneringens sammanhang och en som handlar om hur man kan ta fram en grönplan.  Vägledningen har tagits fram som en samverkansåtgärd inom Rådet för hållbara städer. Arbetet har genomförts i bred samverkan med flera myndigheter, länsstyrelserna och referenskommuner från hela landet.

 

På Boverkets webbplats hittar du vägledningen – del 1 Grönplanera! – en vägledning om kommunal grönplanering

Grönplanera! – En vägledning om kommunal grönplanering (boverket.se)

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du vägledningen – Del 2 Grönplanera! – en vägledning om att ta fram en grönplan.

Vägledning om grönplanering (naturvardsverket.se)

 

Kontakt: Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket eller Ulrika Åkerlund, Boverket

 

 

 

Informationsfilm (1min): https://youtu.be/7xwzC6ScCv0