Till innehåll på sidan
Klimatneutral hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi. Människor vid en strand med hav och blå himmel, i Skåne.

Foto: Boverket/Scandinav

Klimatneutral hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi

I den andra transnationella utlysningen inom det europeiska partnerskapet Sustainable Blue Economy, utlyser nu Formas medel. De ska gå till forskare tillhörande svenska universitet, högskolor och institut för medverkan och/eller koordinering av en ansökan om gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi.

Denna utlysning syftar till att stödja transnationella forsknings- och innovationsprojekt (36 månader) som tar upp ett av de fyra prioriterade områdena nedan:

  1. Digital Twins of the Oceans (DTO) i regional delbassängskala
  2. Blå ekonomisektorer, utveckling av marina mångsidiga infrastrukturer
  3. Planering och förvaltning av användningen av havet på regional nivå
  4. Blue Bioresources

Projekt i denna samfinansierade utlysning måste vara impact-driven bidrag till omvandlingen till en blå ekonomi för en mer motståndskraftig framtid och mot koldioxidneutralitetsmål, enligt en impact-pathway strategi.

Vad kan du söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt om gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi, med impact-drivna bidrag till omvandlingen till en blå ekonomi för en mer motståndskraftig framtid och mot koldioxidneutralitetsmål.

Vem kan söka?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Hur mycket kan du söka?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.