Till innehåll på sidan

Hur kommuner arbetar med gestaltning

Karlstad, Norrköping, Trosa, Kalmar och Karlstad. Det är kommuner som Boverket har skrivit om i ett antal nypublicerade exempel på de kan arbeta med gestaltning.

Reportagen ingår i Boverkets arbete. De lyfter och pekar på hur PBL och dess allmänna intressen stödjer kommunernas arbete i dessa frågor.

De fem kommunerna är medvetna om att alla de åtgärder vi gör, små som stora, får en gestaltande verkan. De prioriteringar som görs i till exempel detaljplaner kommer vara gällande under lång tid framåt. Karlstad har dessutom blivit utsedd till Årets arkitekturkommun 2022.

Ta del av alla exempel på hur kommuner kan arbeta med gestaltning på Boverkets webbplats.