Till innehåll på sidan
Hur hanterar kommunerna klimatdeklarationer? Bild på bygge med byggnadsarbetare.

Foto: Scandinav/Boverket

Hur hanterar kommunerna klimatdeklarationer?

Nu är det snart ett år sedan lagen om klimatdeklaration för nya byggnader infördes i januari 2022. Boverket har intervjuat bygglovsingenjörer i Örebro och Göteborg om hur de hanterar arbetet med klimatdeklaration och hur samarbetet fungerar med byggherren.

De delar av Boverkets vägledning som uttryckligen riktar sig till tjänstepersoner vid byggnadsnämnderna underlättar i vardagen.

– Boverket informerar om vilken roll byggnadsnämnden har. Vår uppgift är inte att bedöma innehållet i klimatdeklarationen, utan att informera om kravet och bedöma om projektet berörs. I så fall ska vi sedan kontrollera att en bekräftelse om att byggnaden har klimatdeklarerats har lämnats in.