Till innehåll på sidan
Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning 2024. Människor framför en vägg med växter.

Foto: Daniel Funes Fuentes/Unsplash

Forskningsdrivna lösningar för en hållbar omställning 2024

Vi står i dagsläget inför en rad stora och angelägna utmaningar för att ställa om till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

En nyckel i denna omställning är att olika aktörer i samhället samverkar. Forskningsresultat, tillsammans med kunskap och erfarenhet hos behovsägare, behöver bli omsatta till lösningar som kan komma till nytta i samhället.

Nu är utlysningen ”Forskningsdriva lösningar för en hållbar omställning 2024” öppen. Syftet med utlysningen är att omsätta forskningsresultat till nya hållbara lösningar.

Sök senast 24-05-29

Mer information här (på formas.se)