Till innehåll på sidan
Illustration med figurer som färdas på olika sätt

Bild: Trafikverket

Delta i Mobilitetsveckan för hållbara resor

Den 16 september börjar Europeiska mobilitetsveckan, ett EU-initiativ för hållbara resor och transporter. Drygt femtio svenska kommuner är med i år och anordnar allt från en bilfri dag till Gissa busshållplatsen-tävling.

Mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan äger rum den 16–22 september varje år. Årets tema är Hållbar mobilitet – sunt och tryggt. Veckan har också en slogan som för 2021 lyder Res hållbart, håll dig frisk.

Trafikverket samordnar information kring veckan

Trafikverkets vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera, därför har vi ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Sedan 2016 har Trafikverket samordningsansvaret för Europeiska mobilitetsveckan. Vi tar fram underlag och förmedlar information till de kommuner och andra aktörer som vill medverka.

Du kan fortfarande anmäla din organisation – kommuner och övriga aktörer. Anmälan sker via Trafikverkets hemsida.

Kollektivtrafik, cykel, resfria möten, trafikplanering och mycket mer

Varje kommun utformar sina egna aktiviteter. Det kan handla exempelvis om aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter. En del aktiviteter sker enbart under veckan, andra är permanenta åtgärder.

Fem kommuner kommer att ha en bilfri dag i del av kommunen; Falköping, Karlskrona, Lund, Nybro och Nyköping.

Exempel på andra aktiviteter under årets mobilitetsvecka:

  • Avesta kommun gör en permanent åtgärd; de inför ett program för hastighetssänkande åtgärder runt skolor.
  • Bodens kommun har en aktivitet som heter Gissa busshållplatsen. Tävlingen går ut på att identifiera busshållplatser som lokaltrafiken trafikerar. Under veckan publiceras totalt fyra hållplatser olika dagar. Vinsten består av busskort laddat med 20-resor på lokaltrafiken till fyra vinnare, en vinnare per busshållplats och dag.
  • Säffle kommun: Under veckan kommer man att dela ut reflexer och cykelsadelskydd vid Stadshuset på morgonen. Kommunen arrangerar även en fototävling under Mobilitetsveckan – snyggaste bilden i Säffle kommun med cykeltema.

Kontakt

För mer information, kontakta Niklas Henriksson, Trafikverkets samordnare Europeiska mobilitetsveckan: niklas.henriksson@trafikverket.se

 

Läs mer om Europeiska Mobilitetsveckan

På Trafikverkets hemsida

På EU:s webbplats för European Mobility Week

Svenska kommuner och deras aktiviteter