Till innehåll på sidan
Kreativt, tillgängligt och tilltalande - vem vill inte vara på sinnliga platser?Demenspark i Helsingborg. Foto: Lotta Wittinger

Kreativt, tillgängligt och tilltalande . Skrivet av, Boverket

Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031. Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Boverket har ett särskilt sektorsansvar och arbetar med ökad kunskap…