Till innehåll på sidan
Social hållbarhet viktig fråga vid rådets möte 26–27 april. Möte med Rådet för hållbara städer tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlgren. Foto: Christer Lindblad.

Social hållbarhet viktig fråga vid rådets möte

När Rådet för hållbara städer samlades i Stockholm 26 och 27 april var social hållbarhet och utformningen av våra livsmiljöer några av de stora frågorna. Rådet ska skapa förutsättningar för kommunerna att utveckla hållbara och goda livsmiljöer för alla. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson besökte rådet.

I det förnyade regeringsuppdraget från 2022 kom krav om att rådet ska stödja de kommuner som blir berörda av större industrietablering och industriexpansioner i Norrbotten och Västerbotten när det gäller hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Tydligt med social hållbarhet

Det ska bli tydligt att social hållbarhet ryms i alla rådets aktiviteter. Rådet vill även stärka arbetet med utveckling av hållbara och berikande livsmiljöer runt om i Sverige. Rådet ska också utveckla en gemensam webbplats för samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för kommunerna inom ämnesområdet.

– Nu har vi i rådet fattat inriktningsbeslut för resten av 2023 och 2024. Vi vill få ett tydligare genomslag i vårt arbete, öka inriktningen mot social hållbarhet och ytterligare stärka kommunerna i arbetet med hållbara och berikande och gestaltande livsmiljöer, sa Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer.

Rådet arbetar just nu med ett uppdrag om att hitta metoder för att lösa ut målkonflikter i planering. Nu beslöt rådet att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på hur myndigheterna bättre kan samarbeta för att underlätta för kommunerna att arbeta om hållbar stads- och samhällsutveckling.

Arbetet med målkonflikter fortsätter eftersom det är mycket viktigt att bringa klarhet i var konflikter kan finnas och hur de ska bli lösta.

Rådet beslöt att dess expertnätverk ska ta fram ett underlag om socialt hållbar stadsutveckling. Det ska även rymma projektet med europeiska utvecklingsfonden.

Statsrådsbesök

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson besökte mötet och tog också fasta på social hållbarhet.

– Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser. Där ska människor mötas och innovationer skapas, sa statsrådet. Andreas Carlson menade att arbetet med hållbara städer skapar ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Statsrådet sa också att rådets medlemmar sitter på nycklarna till många saker. Det handlar om gestaltad livsmiljö, trygghet och trivsel. Ett exempel är miljonbostadsprogrammet i Järva utanför Stockholm. Bland förutsättningarna finns brottsförebyggande och sociala åtgärder. Och grunden är att bygga hållbart.