Till innehåll på sidan
Kreativt, tillgängligt och tilltalande - vem vill inte vara på sinnliga platser?Demenspark i Helsingborg. Foto: Lotta Wittinger

Kreativt, tillgängligt och tilltalande

Strategin för funktionshinderspolitiken 2021–2031. Regeringen har beslutat om en strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031. Boverket har ett särskilt sektorsansvar och arbetar med ökad kunskap och dialog på flera teman kopplat till myndighetens grunduppdrag.

Det börjar i vardagen

Det är helt avgörande att du, oavsett roll eller uppgifter, håller de stora frågorna om jämlikhet och mänskliga rättigheter levande i ditt dagliga arbete – på möten, i rutiner och i samtal. Det handlar om att ständigt öka kunskap, medvetenhet och kvalitet och uppnå resultat genom brett samarbete. Det gäller också att komma ihåg att ställa de rätta frågorna som utmanar normer, påminner och leder till faktiska förbättringar.

Här kan du ta del av tips och inspiration för hur du kan gå till väga för att få med dig perspektiven i ditt arbete.

Guide: Så arbetar du för jämlikhet och mänskliga rättigheter 

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken innebär att 28 myndigheter får ett tydligt uppföljningsansvar och årligen ska följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet inom sina respektive ansvarsområden.

Med den nya strategin vill regeringen tydliggöra betydelsen av att varje sektor i samhället tar ansvar för sin del av funktionshinderspolitiken. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska fungera som stöd till myndigheterna under strategins genomförande.

Uppföljning utifrån olika områden

Vid uppföljningen ska Boverket lämna en redogörelse utifrån de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken:

  • Principen om universell utformning
  • Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självständighet
  • Förebygga och motverka diskriminering
  • En redogörelse ska dessutom lämnas för åtgärder kopplade till det nationella målet för ökad jämställdhet och barnrättsperspektivet.

Uppdrag om strategin för funktionshinderspolitiken (på regeringens webbplats)

Seminarieserie 2023

Trodde du att tillgänglighet var dyrt och fult? Tillsammans behöver vi förändra synen. Under våren fortsätter vår seminarieserie om universell utformning och tillgänglighet, med fokus på konkreta exempel, processer och projekt. De är helt kostnadsfria och digitala!

Skellefteå: Europas mest tillgängliga stad

Stor och liten skala, med processer och lösningar i projekten.
När? Den 21 mars kl. 13:00
Var? Digitalt – se kalender i relaterad information.

Föreläsare: Elin Brännström, delaktighetssamordnare Skellefteå kommun

Seminariet Skellefteå: Europas mest tillgängliga stad (Quickchannel)

Hur gör Helsingborg?

Helhet, samarbeten och projektexempel i offentliga rum.
När? 10 maj, kl 13.00.
Var? Digitalt – se kalender i relaterad information.

Föreläsare: Paulina Svenstrup, landskapsarkitekt Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning

Seminariet Hur gör Helsingborg? (Quickchannel)

Tillgängliga natur- och kulturområden

Naturvårdsverkets strategier och projekt för att tillgängliggöra natur.
När? Prel. Oktober 2023.

Föreläsare: Camilla Näsström, handläggare Naturvårdsverket

Universell utformning som stärker lärmiljön

Brogårdaskolan i Bjuv.
När? Prel November 2023
Var? Digitalt – håll utkik efter länk

Föreläsare: Ante Runnquist, processledare och Monika Kjell, rektor – båda ifrån Brogårdaskolan