Urban Research: Living ‘together-in-difference’ in multicultural cities with Professor Gill Valentine

How should we create cities where people despite all their differences could live together in equity and justice? The question of living ‘together-in-difference’ has been among the main challenges to the current urban planning projects – both in academia and practice. Time: 14.30 –16.30 Registration and more information Accordingly, there has been a dominant trend laying…

 • Av: Mistra Urban Futures

  Hur vet vi att vi gör rätt när städerna ska utvecklas hållbart och jämlikt?

  Vilka grunder finns det för vetenskaplighet inom stadsutveckling, och hur mycket av besluten styrs av andra kriterier? På 70-talet visste man vad som var rätt, idag gäller andra ideal, lika rätta. Finns det alternativ till generella mätetal, en platsspecifik metod att sätta upp mål att mäta mot? Tid: 15.00-16.00 Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553 Göteborg och…

  • Av: Göteborgs stad

   Vad är det för stad vi drömmer om? Plattformsdagarnas ungdomspanel önskade sig flexibilitet, jämlikhet och lyhördhet

   Det finns minst sagt mycket kvar att göra innan ett hållbart samhällsbyggande har uppnåtts. För vad är ens hållbarhet? Hur vill vi egentligen bo? Under Plattformsdagarna bjöds en ungdomspanel in för att prata om sina drömmars stad. På scen stod Ellen Landén från Nyréns arkitektkontor, Hampus Sandqvist som bor i HSB Living Lab och Frejdel…

   • Av: Plattformen för hållbar stadsutveckling

    Goda exempel från svensk-franskt nätverk för hållbar stadsutveckling

    Alliance for Urban Sustainability är ett svenskt-franskt stadsnätverk med fokus på urban hållbarhet. Nätverket består av svenska och franska städer och har utgångspunkten är att bemöta gemensamma problem och utmaningar genom utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter. Här presenteras flera goda exempel från städerna inom nätverket. Kunskapsutbytet inom nätverket Alliance for Urban Sustainability (AUS) ger…

    • Av: Energimyndigheten

     Utan ramar för vad som är möjligt Pia Jonsson om Nairobis informella bosättning Korogocho

     Stadsutveckling ser utan tvekan ut på olika sätt beroende på var i världen man befinner sig. Regelverk och ekonomi sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra. Pia Jonsson berättar om projektet Korogocho Streetscapes som drivs av Arkitekter utan gränser. Det skapar liv på gatorna i Nairobi.

     • Av: Hållbar Stad

      Forum jämlik stad - Nå dem som behöver det mest

      Forum jämlik stad är en seminarieserie för att dela erfarenheter och sprida kunskap inom jämlikhetsarbetet i Göteborgs Stad. Det riktar sig till tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar för att göra Göteborg till en jämlik stad. Tid: 09.00–12.00 Anmälan: Forum jämlik stad (senast 25 augusti) Hembesök i samverkan - en utveckling av det familjecentrerade arbetssättet? I Göteborg…

      • Av: Jämlikt Göteborg

       Almedalen: En stadspolitik för vem?

       Sverige är ett av de länder i världen som bygger mest just nu, men hur bygger och utvecklar vi den hållbara staden där alla får plats? Vad innebär levande städer och hur skapas dem? Datum: 5/7 2017 Tid: 10.00 - 10.50 Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A Medverkande Karolina Skog, Miljö- och stadsutvecklingsminister, (MP) Regeringen Elin Andersdotter Fabre,…

       • Av: Plattform för hållbar stadsutveckling

        Cykeln binder ihop staden Cykelkök och Earn a Bike för en jämlikare stad

        Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram i staden. Och det handlar inte bara om miljömässiga och ekonomiska fördelar. Cyklingen bidrar i allra högsta grad till socialt hållbar stadsutveckling. Cykelkök och Earn a Bike är två exempel på verksamheter som ger sociala effekter i lokalsamhället. Cykelkök finns på flera håll i landet…

        • Av: Jämlikt Göteborg

         Jämlik tunnelbana och rättvis trängselskatt Alexander Paulsson om transportsystem och politiskt ledarskap

         Hur kan stadens transportmöjligheter bidra till jämlikhet och minskat utanförskap? Vad är en jämlik tunnelbana och en rättvis trängselskatt? Alexander Paulsson, post doc vid K2 och VTI, har spenderat sommaren som gästforskare på Harvard där han tittat på transporter och politiskt ledarskap. – Jag jobbade i ett forskningsprojekt som studerade hur man från politiskt håll…

         • Av: K2

          Huddinges handbok för jämlikhetsanalys

          Huddinge kommun har tagit fram en handbok för jämlikhetsanalys. Den ska vara ett stöd för anställda som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling och statistik, resultat samt analys. Anna Bohlin, utvecklingsledare, berättar. Huddinge kommun har under många år arbetat med så kallad jämlik styrning. Kommunen såg ett dilemma med att jämlikhetsfrågorna ofta blev en sidofråga…

          • Av: Huddinge