Till innehåll på sidan
Nya URBACT-nätverk med fem svenska städer

Nya URBACT-nätverk med fem svenska städer

30 nya URBACT-nätverk har blivit godkända. De ska arbeta med att utveckla en lösning på en hållbarhetsutmaning. I dessa nätverk finns fem svenska deltagare.

Härnösand, Länstyrelsen i Skåne, Varberg, Umeå och Malmö finns i tre spännande projekt. Det handlar om digital intelligent medborgarservice och grön omställning. Men också främjande miljöer för nyföretagande och tillvaratagande av entreprenörskap, talang och innovationsförmåga.

Länsstyrelsen i Region Skåne kommer utöver detta liksom Umeå att samverka med andra deltagande länder kring jämlika förutsättningar oavsett kön. Det är specifikt kring policies för att stärka kvinnors möjligheter till självbestämmande och utvecklingskraft.

Från 1 juni 2023 till december 2025 kommer dessa partner att utbyta kunskap, lära av varandra, bygga upp sina färdigheter. De ska utveckla integrerade handlingsplaner för att ta itu med sina lokala utmaningar. Inom olika områden

Klicka på kartan i länken för att ta reda på vilka partners det är. Scrolla ner för att se alla godkända nätverk.

 

Let’s welcome the new Action Planning Networks! | urbact.eu