Ny studie om hälso- och samhällsvinster med gång- och cykeltrafik

Om sex av tio resor i Örebro görs med gång- cykel eller kollektivtrafik blir den samhällsekonomiska vinsten 1,75 miljarder kronor jämfört med resandet i dag. Det visar en stor internationell forskningsstudie. I dag sker omkring 46 procent av alla resor i Örebro med gång, cykel eller kollektivtrafik. Om stadens kommunala trafikmål uppnås och den siffran…

 • Av: Trafikverket

  Mer lokalodlat och mindre utsläpp efter spansk-svenskt samarbete

  Staden Mollet Del Valles i Spanien ligger i ett kuperat landskap strax utanför Barcelona. Dess 50 000 invånare har en lång tradition av att äta bra och värna om markområdet. Ändå har de aldrig haft en specifik politik för mat som gäller hela staden och kopplar samman producenter och konsumenter. För några år sedan etablerade…

  • Av: Tillväxtverket

   Tillgång till den rekreativa grönskan – en inkomstfråga dags att erkänna grönskans hälsoeffekter?

   Vad har grönskan för betydelse för vår hälsa och livslängd? Skulle den till och med kunna användas i medicinskt syfte? Landskapsarkitekten Anna Lenninger skriver om grönskans potential och dess ojämna fördelning. I dokumentärfilmen Mannen med barnvagnen vandrar filmaren Mikael Strandberg med sin lilla dotter i barnvagn 75 mil från hemmet i Manchester till Buckingham Palace…

   • Av: Movium

    Så skapades det svenska friluftslivet Normerna som än idag formar planeringen

    Vad vi gör på vår fritid har en gång i tiden varit en viktig politisk fråga. Istället för att medborgarna skulle ägna sig åt ohälsosamma aktiviteter på kvällar och söndagar uppmuntrades friluftsliv och idrott. Än idag lever dessa gamla normer kvar i hur vi utformar stadsrum och grönområden, kanske är det dags att tänka om? Som…

    • Av: Ekologigruppen

     Arbetslöshet och hälsa – en kunskapsöversikt

     Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, har skrivit en kunskapsöversikt till Malmökommissionen om arbetslöshet och hälsa. Samband mellan arbetslöshet och hälsa i fokus Professor Urban Janlerthar bidragit med denna kunskapsöversikt till kommissionen om arbetslöshet och hälsa. Forskning visar samband mellan arbetslöshet och ökad dödlighet, såväl totaldödlighet som dödlighet i självmord och hjärt-kärlsjukdom. Arbetslöshet…

     • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

      Vi måste göra Malmö till barnens stad

      - ny rapport om Malmöbarnens hälsa – Malmö har redan genomgått en stor förändring. Staden förflyttade sig från industristad till kunskapsstad. Nu är det dags att göra nästa ansiktslyftning. Malmö måste bli barnens stad där alla barn har en nutidstro, säger Marie Köhler verksamhetsansvarig för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne. Marie Köhler är kommissionär…

      • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

       Malmö - de två kunskapsstäderna

       Behandlar frågor om Malmös historia och utveckling, innanför- och utanförskap, segregation och synen på kunskap. Under 2012 arbetar Mikael Stigendal med en fortsättning av rapporten, som ska bearbeta de problem och förslag till lösningar som presenteras i denna första rapport. För att förstå varför skillnaderna i hälsa har blivit så stora i Malmö räcker det…

       • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö

        Underlagsrapporter för Malmökommissionen

        De underlagsrapporter som tas fram för Malmökommissionen tjänar som diskussionsunderlag. Syftet är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring kommissionens olika frågeställningar om hur skillnader i hälsa ska kunna minska i Malmö. Författarna till underlagen är ansvariga för innehållet. I slutrapporten till kommunstyrelsen i december 2012 kommer helhetsbilden, baserad på samtliga under…

        • Av: Kommission för ett socialt hållbart Malmö