Till innehåll på sidan
Utlysning - gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande. Två ungdomar i en gungställning. Foto: Bewakoof.com Official för Unsplash

Utlysning – gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt. De ska bidra till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja människors hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägger stor vikt på samverkan mellan olika sektorer och aktörer för att tillsammans arbeta för att utveckla relevanta lösningar.

Platserna och byggnaderna där vi människor bor, arbetar och lever våra liv, inkluderat det offentliga rummet med parker, gator och torg är våra livsmiljöer. I den gestaltade livsmiljön ingår den del av byggd miljö som handlar om hur arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturmiljö kan bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

De forsknings- och innovationsprojekt som vi välkomnar är dessa:

På ett konkret sätt undersöker och föreslår de hur en gestaltad livsmiljö kan bli utformad. De bidrar positivt till människors hälsa och välbefinnande. Det kan handla om exempelvis planering, byggande, renovering, förvaltning, riktlinjer, regelverk, uppföljning samt användning av den byggda miljön.

Ansök senast 17 oktober 2023

Läs mer och ansök här!

 

Foto: Bewakoof.com Official för Unsplash