SAMARBETET SOM GER KLIMATUTMANINGEN ETT LYFT

© Klaas Koopmans_WWF-Netherlands. Energikontoret i Mälardalen är sedan några år Världsnaturfonden WWFs samarbetspartner i Earth Hour City Challenge. Energikontoret hjälper bland annat de deltagande kommunerna med rapporteringen av utsläpp. Jag har arbetat på Energikontoret i Mälardalen sedan september förra året med energiutvecklingsfrågor kopplat till kommunerna i vår region. Det var under mina civilingenjörsstudier som jag…

  • Av: Energikontoret i Mälardalen AB

I dialog för ett klimatsmart byggande

Malmös nya stadsdel Hyllie ska bli Öresunds klimatsmartaste område och en global förebild. Utbyggnadsområdet kommer att innehålla 9000 bostäder och lika många arbetsplatser. 2500 bostäder är redan detaljplanelagda, inom området Hyllie Allé finns 1700 av dessa. Här skapas en kvartersstad där 14 byggföretag ska bygga med blandade upplåtelsesformer, och med verksamhetslokaler i bottenvåningen främst ut…

  • Av: Malmö stad

Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda…

  • Av: E.ON