Till innehåll på sidan
Energibesparing inom offentlig sektor – viktigt bidrag till ett hållbart energisystem

Illustration: Energimyndigheten

Energibesparing inom offentlig sektor – viktigt bidrag till ett hållbart energisystem

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. En viktig del är att stötta olika aktörers arbete med energieffektivisering. Under vintern har vi haft uppdraget att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. 

Inom offentlig sektor, det vill säga statlig-, regional- och kommunal verksamhet, finns en mängd lokaler. Allt från kontorslokaler till skolor, simhallar, vårdboenden, sjukhus och storkök – med mera. Här finns stor potential att minska energianvändningen.

Elanvändning och åtgärder

I uppdraget energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen har Energimyndigheten samlat in uppgifter om elanvändning inom den statliga förvaltningen, månad för månad, från september 2022 till maj 2023. De cirka 200 myndigheter som ingår i uppdraget har också rapporterat in vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning.

– Många har arbetat med att energieffektivisera sin ventilation och belysning. Det är också många som har startat informationsinsatser för att öka medvetenheten hos personalen och fastighetsägare om behovet av att tänka på energianvändningen. Energimyndigheten ingår också i uppdraget. Förutom att lansera en elsparkampanj på vårt kontor stängde vi också helt av delar av kontoret under jul och nyårsveckorna med målet att spara 1000 kilowattimmar, säger Veronica Eade, enhetschef på Energimyndigheten.

Råd om energieffektivisering

En annan del av uppdraget har varit att vägleda myndigheterna med råd om energieffektiva åtgärder. Bland annat finns en guide på energimyndigheten.se, för alla som arbetar inom offentlig sektor och vill komma igång med energieffektivisering.

– Vi har arbetat i nära samverkan med Länsstyrelsen, som i sin tur ska ge råd till kommuner och regioner om energibesparingsåtgärder. Tillsammans har vi anordnat webbinarier om energieffektivisering, vilket har varit uppskattat. Det finns ett stort intresse för ämnet, vilket är viktigt. Energieffektivisering är inte svårt, men det kräver kunskap och lagarbete, säger Veronica Eade.

 

Om energieffektivisering

  • Att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem är positivt för klimatet. Det är också viktigt för ökad konkurrenskraft, försörjningstrygghet och att möta ett ökande behov av el, utan orimliga kostnader för konsumenterna. Att spara på energin är det mest kostnadseffektiva bidraget till ett hållbart energisystem. Det kan också kan hjälpa till att kapa så kallade effekttoppar.
  • Enligt nya EU-krav ska offentliga aktörer gå före och visa vägen gällande energieffektivisering i alla byggnader där man bedriver verksamhet. Den offentliga sektorn ska minska sin slutliga energianvändning med 1,9 % årligen. De ska också renovera byggnader för att förbättra energiprestandan, i en takt som motsvarar 3 % av golvytan i offentliga byggnader varje år.
  • För att energieffektiviseringen ska bli framgångsrik krävs strukturerat och systematiskt arbete. Det startar med en energikartläggning.

Här kan du läsa vad myndigheterna har rapporterat:

Slutrapport – Myndigheters arbete med energibesparing vintern 2022/2023

Myndigheters rapportering om energibesparingsåtgärder

Läs mer om hur vi jobbar med energieffektivisering på Energimyndighetens kontor:

Så minskar vi vår egen energianvändning