Till innehåll på sidan
Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem. Foto: Scandinav

Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem

Energimyndigheten vill skapa expertkompetens som kan accelerera omställningsarbete med Forskarskolan Energisystem (FoES). FoES ska bidra till nya aktörskonstellationer som stärker samhällets kompetensförsörjning. De ska också höja kunskapsnivån inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi om samspelen i energisystemet.

Utlysningen om totalt ca 60 milj kr riktar sig till forskare som både vill ta fram ny kunskap. Det handlar om komplexa samspel i energisystemen och bidra till kompetensförsörjning inom energisystemområdet.

Du som vill leda ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med doktorander och aktivt verka i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra forskare är välkommen att söka stöd för doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem. Sista ansökningsdag är 8 februari.

Mer information finns på Doktorandprojekt inom Forskarskolan Energisystem (på energimyndigheten.se)