Till innehåll på sidan
En pojke som gungar högt

Bild: Pixabay

Rådet för hållbara städer presenterar årets åtgärder

Rådet för hållbara städer tar varje år fram en rapport till regeringen som också publiceras på webbplatsen hallbarstad.se den 1 mars. I rapporteringen redovisas hur myndigheterna och organisationerna som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling.

– Ribban måste höjas! Det är dags att ställa om till att skapa och utveckla långsiktigt hållbara livsmiljöer i våra städer och samhällen. Detta är inte något som en person eller en organisation kan klara – eller ens har mandat att göra på egen hand: detta är ett tillsammansarbete, skriver Helena Bjarnegård Riksarkitekt och Rådets ordförande i förordet.

Tillsammans har Rådet beslutat om en rad konkreta åtgärder som ska stärka kommunernas omställningsarbete. Under Rådets arbete kan du läsa mer om dessa åtgärder och ladda ner rapporten.  – Sidan Rådets arbete

– Utgångspunkterna utgörs av mål 11 i FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, regeringens Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling och propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se till helheten och hur sociala, ekologiska och ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar våra städer och samhällen påverkar i princip samtliga mål i Agenda 2030, skriver Helena Bjarnegård i förordet

 

Rådet arbetar tillsammans för att

  • ta fram verktyg och regelverk för hållbar stadsutveckling
  • främja ny kunskap och innovationer inom området
  • skapa arenor för gemensamt lärande, inspiration och kunskapsspridning.

Årets rapport finns att ladda ner som pdf – Årsrapport 2021 (pdf)

Rådets ordförande, Helena Bjarnegård lämnade över rapporten till Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi 30 mars 2020, på Riksarkitektens Instagram-konto kan du se livesändningen från mötet i efterhand. Instagram – Möte med Märta Stenevi