Till innehåll på sidan
Illustrarrion av ett grönt område i en stad

Den hägrande Parkgatan . Skrivet av, Urbio

Det finns en stadsplanerardröm om gröna Parkgator i visionerna för nya stadsdelar. När gatorna blir till verklighet är i stället avsaknaden av grönska påtaglig.  Vari…