Till innehåll på sidan
Kunskapsunderlag hjälper dig att integrera energi- och klimat i fysisk planering. Körsbärsträd som blommar

Bild: Rebecka Marklund

Energi- och klimat i fysisk planering

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i energi- och klimatomställningen. Energimyndigheten har finansierat flera forskningsprojekt och program. De har bidragit kunskapsunderlag som kan användas av kommunala och regionala offentliga aktörer som arbetar med fysisk planering. Dessa vägledningar och handböcker beskriver hur man genom den strategiska fysiska planeringen kan bidra till olika delar. Det är effektivare energianvändning, minska klimatpåverkan, öka andelen förnybar energi och samtidigt uppnå flera samhällsmål. Ett nyckelord är samverkan mellan aktörer med olika behov.

På Energimyndighetens webbplats kan du hitta exempel på underlag – Energi- och klimataspekter i fysisk planering (energimyndigheten.se)