Till innehåll på sidan

Visioner i norr: The Desired Path

Boden & Luleås Case – Tvillingar i norr

Huvudfråga – Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet?

Utvecklingen av regionen kommer med möjligheter och med en förändring som kommer att synas och kännas i regionen. Boden och Luleå har redan idag ett starkt samarbete med gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, men utvecklingen med industriella satsningar, nya bostäder och ny och förbättrad infrastruktur kommer troligtvis att leda till ytterligare integrering. Hur kan städerna närma sig varandra fysiskt och kulturellt? Kommunerna uppmanar teamen att tänka vilt och fritt, tänja på gränserna och skapa koncept som kan skapa nya synsätt och hålla över tid.

Kanske handlar det om att i idéskisserna:

  • Konceptualisera gränssnittet mellan de båda städerna, hur ska det hanteras? Hur kan städerna kopplas samman ur ett både mentalt och fysiskt perspektiv?
  • Utveckla tankar och nya idéer kring samarbetet mellan de båda städerna och kommunerna, hur kan relationen utvecklas?
  • Skissa fram nya idéer för hur regionen kan attrahera ny arbetskraft och studenter att vilja bo och leva här permanent, samtidigt som de som redan nu lever och verkar här också vill stanna.

Eller så har ni som team helt andra tankar på hur ni kan hjälpa kommunerna att närma sig varandra. Vi ser fram emot ert resultat!

Resultatet kommer att tas tillvara på i det fortsatta samarbetet mellan kommunerna, kring allt från hur man lever och bor, till infrastruktur ovan och under jord, till kompetensförsörjning och kultur. Kommunerna har förhållandevis nya översiktsplaner och planeringsinriktningar men utvecklingen med nya etableringar kommer med nya möjligheter som kommer att leda till att samhällsutvecklingen tar nya riktningar – till detta behöver de era inspel.

Till detta case sökte Boden-Luleå team som ska ta sig an möjligheterna och utmaningarna i regionen från en gemensam utgångspunkt om samarbete men med två olika perspektiv; ett Bodenperspektiv och ett Luleåperspektiv.

Båda teamens förslag ska hantera den centrala frågeställningen – hur kommunerna kan arbeta för att närma sig varandra och arbeta för att stärka samarbetet som hållbara och vackra tvillingstäder.

Kontaktpersoner Luleå kommun: AnnLie Granljung, annelie.granljung@lulea.se & Jenny Lindberg, jenny.lindberg@lulea.se

Kontaktpersoner Boden kommun: Gustav Hamlund, gustav.hamlund@boden.se

Team: Fieldstudio

Teamet har en tvärdisciplinär kompetenssammansättning med konstnärligt fokus. Med ett gemensamt intresse för regionen är tanken att vi, med våra skilda infallsvinklar, ska utmana varandra och driva projektet mot ett innovativt och oväntat resultat.

Deltagare

Hildegun Varhelyi, Varhelyi+Varhelyi/SLU

Isabelle Sahba, arkitekt/konstnär

Michaela Frycklund, studerande, Umeå konsthögskola

Eliot Axelsson, BOSMAN.XYZ.

Shueyb Abshir Mohamed, studerande LTU

David Varhelyi, studerande, Umeå konsthögskola

Maryan Abshir Mohamed, studerande, LTU

Kontakt Hildegun Varhelyi hildegun@varhelyi.se Tel: 070 757 01 27 Varhelyi+Varhelyi

Ideskiss: The desired path

Ett kulturellt mikrosystem – kontinuerligt syrsande, ett nätverk av nästan omärkbara utbyten som lagrar minnen och formar identiteter.

Illustration av skissen

Bild: Fieldstudio

Den gröna industrialiseringen ritar om landskapet och en oro föds att det går för fort, att identitet och minnen förändras utan tid till eftertanke. Svårare att placera in sig själv i ett narrativ – en kollektiv historia på en avgränsad plats. I en tid av identitetens förtunning krävs fästen för byggandet av samhörighet.

Genom att vända blicken, bortom det upplevda avståndet mellan Boden och Luleå, finner vi oss bland andra analogier. Under det större paraplyet, arktiska cirkeln. En handsträckning bortom Norrbotten finns samhällen på samma breddgrad med liknande perspektiv och problematik. Från tyskan lånar vi ordet Hinterland för att förstå området bortom staden och de teknologiska systemen. Här hittar vi en tvärkultur. Byaföreningar, bagarstugor, fotbollslag och kulturföreningar. En rörelse i skuggan när fokuset läggs på storskaliga satsningar.

Norrbottens teknologiska megasystem har en statistik och sublim närvaro. Vi letar oss bort till motsatsen och hittar ett system som är föränderligt, mobilt och formaterat av användarna. Vi kallar det ett kulturellt mikrosystem.

Vi vill se en investering i det systemet. En infrastruktur för kulturen som sträcker sig över upplevda och verkliga gränser. Med fler mötesplatser för det fria kulturlivet, civilsamhället och lokalsamhället. En ny dialog mellan det fria kulturlivet och teknologi/industri. En lokal valuta som skapar en social infrastruktur och organiserar våra individuella insatser och uttag – våra gemensamma resurser.

Vi pratar om ett nytt förhållningssätt, ett kulturellt skifte. Genom att motstå uppdelningen urbanitet/landsbygd och teknologi/kultur vill vi uppmana till att se framtidens livsmiljöer som ett decentraliserat nätverk av olika identiteter och uttryck, som skapar motståndskraft inför politiska och ekonomiska förändringar. Ett nätverk som formulerar frågorna och svaren i gemenskap.

Skisser

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – The Desired Path (pdf)

Bild på ett tidningsomslag med texten The desired path

Bild: Fieldstudio