Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Good Guide Skellefteå

Skellefteås Case – Från stagnerande till Klondyke till vadå?

Huvudfråga –Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skelleftebor?

  • Boom utan Krasch – hur gör vi? Social hållbarhet och integration istället för fly-in/fly-out och kåkstäder.
  • Det räcker inte att man KAN bo här (arbetstillfällen och bostäder), man måste vilja det också. Hur bryter vi Skellefteparadoxen? Den som inte kan tänka sig att bo någon annanstans, men inte heller förstår varför nån flyttar hit?
  • Kan landsbygden vara svaret? Skellefteå är ett Sverige i minatyr, med hela spektrat från stad till land, kust till skogsland – ultim glesbygd finns i de fd landsbygdskommunerna (stolthet, serviceöknar, möjligheter?)
  • Handlar det om att hitta lösningar i en ny eller nygammal stadsstruktur? Som att gå från bandstad till rund stad till bandstad igen på ett hållbart sätt?  Eller att utveckla ”Den subarktiska trädgårdsstaden”? Hur kan staden utvecklas och samtidigt behålla närheten till naturen, det gröna och det blå?

Hur kan vi få staten att ta oss på allvar och ta sitt ansvar? När vår utmaning inte är nedläggning utan expansion verkar staten sakna verktyg.

Till detta case sökte Skellefteå två team som ska ta sig an möjligheterna och utmaningarna kommunen står inför. Vi har tagit fram en bukett med olika geografiskt avgränsade case som exempel på de utmaningar vi står inför, men förväntningarna är såklart att teamen angriper vår fråga från sin egen vinkel. Casen beskriver landsbygd, mellanbygd och stadsbygd, med två exempel av varje. Resultatet kommer att ge inspel i det fortsatta arbetet.

Båda teamens förslag ska hantera den centrala frågeställningen – Vad ska Skellefteå bli för att vara en hållbar plats för en bättre vardag för befintliga och kommande skelleftebor?

Team: Good guide – norr

Tillsammans besitter vårt team kompetens, kreativitet och kunskap för att genom ett inkluderande arbetssätt väva en berättelse om framtida livsmiljöer att längta till. En fossilfri framtid som är inkluderande, attraktiv, vacker och älskbar.

Porträttbilder på teamet

Bild: Team Good Guide Norr

Deltagare

Petra Jenning, FOJAB

Magdalena Hedman, FOJAB

Emma Pihl, FOJAB

Johannes Stripple, Lunds universitet

Alexandra Nikoleris, Lunds universitet

Mats Söderlund, författare

Caroline Mårtensson, konstnär

Johan Holmqvist, IVL

Kontakt Petra Jenning petra.jenning@fojab.se FOJAB

 

Idéskiss: Good Guide – Skellefteå

Berättelser från en möjlig framtid

 

Bilder på sidor i Good Guide Skellefteå

Bild: Good Guide Skellefteå

När man förbereder sig för en lång och osäker resa behöver man en reseguide – så vi skapade en för framtidens Skellefteå. Guiden är en framtidsprototyp, skriven som om förändringen redan hänt. I den utforskar vi en av många möjliga framtider för att tackla klimatrelaterade utmaningar tillsammans med Skellefteås specifika förutsättningar. Hur kan vi vända dessa till framgångar? Och hur kan resan dit komma att se ut? Syftet är att inspirera, engagera och provocera!

Reseguiden ska ses som en del av en process och en inbjudan till medskapande och medägarskap över Skellefteås framtid. Den kan användas som ett verktyg och ett stöd för att våga ta kloka och långsiktiga beslut i tider av snabb omvandling.

Vi har gjort Skellefteå 2052 till en berättelsevärld. Men här finns inte ett strikt narrativ utan snarare en fantasi som öppnar mot många möjliga framtider. Vi har skapat små platsspecifika historier och gett dem en visuell gestaltning. Här hittar ni Skellefteå Multiversitet (SmU) som utvecklats till ett `Fritt Campus` och sjuder av liv längs båda sidor om älven, här går all utveckling i deltagandets tecken, här är kulturen en stark samhällskraft och landsbygden i högsta grad levande genom det lokala fenomenet `social soil`. Skridskoåkare och biologisk mångfald prioriteras i gaturummen och det monotona bilåkandet har lämnats därhän till förmån för Torgbussar, Konst-Åk-hubbar, Magnet-pendel och isbroar.

Utgångspunkten är att kommunen blivit helt fossilfritt till 2052, och att mänskligheten har klarat av att begränsa den globala uppvärmningen till högst två grader. Några utmaningar och utgångspunkter vi jobbat med:

  • Förtätning — smartare nyttjande av resurser för att inte ta mer mark i anspråk.
  • Natur — får vara natur: återskapande, nya bruksmetoder.
  • Kultur — hävstång och kompletterande kraft för hållbar stadsutveckling.
  • Återbruk — delande och effektiv användning av plats/material.
  • Mobilitet — Skellefteå bortom bilen: mobilitetspluralism.

Skisser

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Good Guide Skellefteå (pdf)

 

Bild på omslaget till Good guide Skellefteå

Bild: Good Guide Skellefteå