Till innehåll på sidan
Utlysningar och finansiering. Mynt och sedlar, en smartphone

Foto: Scandinav

Utlysningar och finansiering

Här ser du aktuella stöd, bidrag och utlysningar som går att söka just nu.

Tryck på knappen Finansiering på den här hemsidan. Där hittar du många utlysningar från de myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer. På webbplatsen Ymner finns dessutom en mängd olika vägar för finansiering och utlysningar. Se vad som passar din kommun!

Läs mer på myndigheternas webbplatser. Där finns information om nationella forsknings- och innovationsprogram eller stöd med inriktning på omställning till hållbara städer.