"Vi vill vara det goda exemplet 20 mil norr om polcirkeln" Ett hållbart Kiruna ställer krav på material- och avfallshanteringen

Möjligheterna och utmaningarna är många när det gäller vår stadsomvandling. Kiruna ska bli den första hållbara staden i ett arktiskt klimat och en av utmaningarna är material- och avfallshantering. Kiruna Sustainability Center har haft workshop i ämnet. Kiruna är kontrasternas stad. Till exempel kontraster i årstider och kontrasten mellan Sveriges högsta berg och djupaste gruva.…

  • Av: Nationell samverkan innovationsplattformarna

Idag tar jordens resurser slut

Idag, den 8 augusti infaller Global Overshoot Day 2016. Det innebär att vi från och med idag lever på lånade resurser resten av året. Nu har vi nämligen förbrukat så mycket som det anses hållbart att förbruka under ett helt år. Nu har vi förbrukat så mycket resurser som jorden klarar av att förnya i…

  • Av: ArkDes

Det bortglömda sandproblemet

Hållbarhetsfrågor är ofta högprioriterade på den politiska agendan och många forskare betonar framför allt fossila bränslen och klimatförändringar som våra största utmaningar. Samtidigt finns det frågor som hamnar i skymundan. Under hela 2000-talet har sand varit världens mest använda råmaterial efter luft och vatten. Men nu håller sanden på att ta slut.

  • Av: SLU

Elefanten i stadsrummet

Text: Niklas Tengheden I samband med att avfallshantering genom källsortering och återvinning slog igenom i Sverige kunde till slut de gamla soptipparna och deponierna stängas. På flera av dessa väljer man nu att anlägga grönområden och rekreationsområden men får samtidigt handskas med förorenat lakvatten och läckande avfallsrester. Är det förenat med en hållbar attraktiv stad…

  • Av: SLU