Grundkurs om klimat och klimatanpassning

En grundkurs om klimat och klimatanpassning arrangeras på SMHI i Norrköping den 19-20 april 2016 och syftar till att stötta arbete med klimatanpassning. Under två halvdagar förmedlar vi kunskaper på området. Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med klimatanpassning, det vill säga att anpassa verksamheter till ett förändrat klimat. Även du som har arbetat…

 • Av: Riksantikvarieämbetet

  Enklare att arbeta med klimatanpassning

  En helt ny vägledning syftar till att underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp för att möta och rusta för ett förändrat klimat. Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många…

  • Av: SMHI

   Klimatförändringar hot mot dricksvattnet

   I ett varmare och mer nederbördsrikt klimat ökar risken att vårt dricksvatten blir förorenat. Samtidigt kan delar av landet stå inför vattenbrist under torra perioder. Klimatberäkningar pekar på att vattentillgången i sjöar och vattendrag kommer att förändras, men förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela…

   • Av: SMHI

    Så kan Sverige klimatanpassas

    Att anpassa Sverige till ett förändrat klimat kräver fortsatt stora insatser. Det redovisas i SMHIs regeringsrapport, som kan ses som förslag på en färdplan för svensk klimatanpassning. Arbetet bör bedrivas långsiktigt, samordningen mellan olika aktörer behöver förbättras, roller och mandat förtydligas. När klimatet förändras påverkas människor och egendom, företag, kommunal och statlig verksamhet. Därför är…

    • Av: SMHI

     Stigande hav – att planera för byggande nära vatten

     Larmrapporterna om att havet stiger och kommer fortsätta stiga är inte nya. FNs klimatpanel IPCC kom med sina nya slutsatser i frågan hösten 2013, och bekräftade vad många nationella och internationella forskningsresultat pekat på; att globala medelvattenståndet kan komma att stiga som mest ca en meter fram till 2100. Medelvattenstånd vs extremnivåer Vid planering nära…

     • Av: SMHI

      Planera för att möta värmeböljor

      Värmeböljor kommer att inträffa allt oftare och de blir mer långvariga. Eftersom värme starkt påverkar vår hälsa är det en viktig faktor att ta hand om, såväl inom vård och omsorg men också inom bebyggelseplanering. Efter den gångna sommarens händelser med skyfall, översvämningar och skogsbrand har många diskussioner handlat om att vi behöver rusta våra…

      • Av: SMHI

       Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

       Att anpassa våra samhällen till ett klimat i förändring har kommit en bit på väg i Sverige. Många kommuner rustar sig exempelvis för att bättre klara översvämningar och säkra sitt dricksvatten. Men däremot tar väldigt få av dagens anpassningsstrategier hänsyn till indirekta effekter. Klimatförändringar i omvärlden är ett sådant exempel. Många länder världen över drabbas…

       • Av: SMHI

        Nya slutsatser från FN:s klimatpanel

        Inom kort presenterar FNs klimatpanel nya slutsatser, där bland annat klimatanpassning behandlas. I anslutning till att rapporten offentliggörs arrangeras ett seminarium i Stockholm och som även kan följas på webben. FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC fortsätter rapporteringen i sin femte vetenskapliga utvärdering. Den 31 mars presenteras den andra delrapporten, som behandlar klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och…

        • Av: SMHI

         Utredning visar vägen

         Foto: Susanne Nilsjö I slutet av året ska vi, i samverkan med en rad myndigheter, presentera förslag för det framtida svenska klimatanpassningsarbetet. Utredningsarbetet startar nu med att kartlägga ny kunskap samt genomförda och planerade åtgärder. En viktig del blir att identifiera de behov som finns i samhället. Den stora Klimat- och sårbarhetsutredningen som presenterades 2007…

         • Av: SMHI

          Lärande exempel om klimatanpassning

          Säker tillgång till dricksvatten, minskade risker för översvämningar och hälsorisker vid värmeböljor. Det är några av de lärande projekt som vi börjat sammanställa i en ny idébank. Materialet beskriver exempel på klimatanpassning som pågår i svenska kommuner.Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren. Många kommuner…

          • Av: SMHI