Till innehåll på sidan
Handfasta råd när skyfallen drabbar. Foto: Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet

Årtalen på husfasaden i Falun markerar Faluåns olika nivåer vid översvämningar. Foto: Erika Hedhammar/Riksantikvarieämbetet.

Handfasta råd när skyfallen drabbar

SMHI har utfärdat många vädervarningar som rör skyfall och höga vattenstånd den här sommaren. Vattnet kan orsaka stora skador på kulturhistoriska byggnader och det som förvaras i dem.

Varje år blir flera kulturhistoriska byggnader och museer drabbade av vattenskador. Det blir allt vanligare med högre vattenstånd och skyfall i ett förändrat klimat. Riksantikvarieämbetet har samlat ett antal goda råd kring hur det går att förbereda sig innan katastrofen är ett faktum.

Viktigt att agera direkt

När olyckan är framme är det viktigt att agera så fort som möjligt. Material som blivit vattendränkt behöver torka snabbt, annars riskerar det att mögla. Många material behöver torka under översyn av kulturvårdsexperter för att inte få följdskador som sprickor, färgfällning eller deformation. I vissa fall kan det vara bra att frysa materialet i väntan på professionellt omhändertagande.

Exempel från översvämningarna i Gävle

Häftiga skyfall drabbade Gävle 2021. Vattnet orsakade stora skador som bland annat tog sig in i arkivet på länsmuseet i Gävleborg. Riksantikvarieämbetet och Länsmuseet Gävleborg gjorde en film med erfarenheter från översvämningen. De gav också tips och råd om hur det går att förbereda sig för att hantera liknande händelser.

Länkar: