Attraktiva livsmiljöer är robusta och resilienta

Det behövs satsningar på robusthet i samhällsbyggnadsfrågorna, något som ibland förstås som synonymt med resiliens och motståndskraft i klimatfrågorna, men som har med fler saker att göra än så. Mitt i Corona-krisen är dessa frågor mer aktuella än någonsin, inte minst ut ett europeiskt perspektiv.

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

  En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för de olika aktörerna i processen. Offentliga och privata aktörer måste göra en gemensam kraftsamling för att omsätta visionen i praktisk handling på lokal nivå. Det är slutsatser från projektet DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess – som nu publicerar sina projektresultat.

  • Av: IQ Samhällsbyggnad

   Seminarium – Samordning för bostadsbyggande

   Regeringens nya kommitté Samordning för bostadsbyggande (N2017:08) bjuder in till seminarium för att sprida information om sitt uppdrag. Tid: 13.30–16.00 Mer information: Seminarium Samordning för bostadsbyggande (PDF) Anmälan: Senast 2 maj till n.bostadsbyggande@regeringskansliet.se Kommittén Samordning för bostadsbyggande ska verka för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa  planeringsförutsättningar. Syftet med uppdraget är…

   • Av: Regeringskansliet

    Samhällsbyggnadsdagarna 2016

    Framtiden är smart, digital och hållbar! Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 Välkommen till två dagar av nätverkande, mingel, kunskap och information! Under Samhällsbyggnadsdagarna har vi flera inspirerande, tankeväckande och aktuella gemensamma pass och 80 pass med teman inom: Digital utveckling Fastighetsvärdering Infrastruktur Urbanitet & Livsmiljö Fastigheter - förvaltning & utveckling Bygg & anläggning…

    • Av: Samhällsbyggarna

     Fortsätt att satsa på FoI inom samhällsbyggandet

     IQ Samhällsbyggnad har samordnat samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningspolitiska proposition 2016. Vi vill att regeringen fortsätter den satsning på FoI för att skapa hållbara samhällen som inleddes i och med den förra forsknings- och innovationspropositionen. Dessutom vill vi ha ytterligare satsningar på långsiktighet och relevans, på demonstrationsprojekt och testbäddar samt på nyttiggörande av forskning och…

     • Av: IQ Samhällsbyggnad

      Jubel, digitalisering och samhällsnytta

      Den 21 april presenterades satsningen på Smart Built Environment vid en pressträff på Formas. På bilden syns Olle Samuelson, FoI-strateg IQ Samhällsbyggnad, Anna Sander, tidigare VD IQ Samhällsbyggnad, Mehmet Kaplan, bostadsminister och Ingrid Petersson, generaldirektör Formas. Den 21 april jublade vi på IQ Samhällsbyggnads kansli och firade med tårtkalas. Anledningen till firandet var ett positivt…

      • Av: IQ Samhällsbyggnad