ÖP-dagarna 2016

För tredje året i rad är det dags för Teknologisk Instituts konferens med fokus på översiktsplanering! Möt erfarna och kunniga experter och ta del av konkreta tips, metoder och från praktikfall från hela Sverige. Välkommen till en praktisk konferens som sätter ÖP i centrum. Här varvas expertanföranden och praktikfall för att du som arbetar med översiktsplanering…

 • Av: Teknlogisk Institut

  Jordbruksmark i planeringen – att bruka eller förbruka

  Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruksmark av nationell betydelse, den ska endast bli bebyggd i särskilda fall. Ändå används ofta bördig mark på ett mycket kortsiktigt sätt, trots att ett varmare klimat troligtvis kommer att ge Sverige ett mycket gynnsamt odlingsklimat. Det skriver Hillevi Eklund. När jordbruksmark en gång har exploaterats kommer den med största…

  • Av: EKOLOGIGRUPPEN

   Ekosystemtjänster - en grund för ekonomisk hållbarhet

   Många undrar varför grönområden ska ta plats i städer där markkonkurrensen är betydande och bostadbristen är ett ständigt överhängande problem. Men en hållbar stad är en tät stad där grönområden och alla de ekosystemtjänster som de tillhandahåller tillåts ta plats. Med god planering av våra grönområden får vi synergieffekter på sociala och ekonomiska hållbarhetsfaktorer som…

   • Av: Ekologigruppen