Till innehåll på sidan
Halvår kvar för att anta en planeringsstrategi. Bild på flerfamiljshus.

Foto: Scandinav/Boverket

Halvår kvar för att anta en planeringsstrategi

Senast den 11 september 2024 ska kommunen ha antagit en planeringsstrategi för sin översiktsplanering. Om kommunen inte har tagit fram en planeringsstrategi i tid så upphör gällande översiktsplan att vara aktuell. Det enda som gör att kravet kan bortses ifrån är om kommunen har antagit en ny översiktsplan som får laga kraft senast 11 september 2024.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Att fullmäktige beslutar om en planeringsstrategi när det har gått mer än 24 månader efter ett ordinarie val, medför inte att översiktsplanen blir aktuell. Det innebär att om planen har upphört att vara aktuell, krävs det att kommunen antar en ny översiktsplan. (jfr. prop. 2019/20:52 sid. 173)

En utvecklad översiktsplanering, prop. 2019/20:52 (på Sveriges riksdags webbplats)

Syftet med planeringsstrategin är inte att den ska vara så omfattande att den tar lång tid att ta fram. Här får kommunen överväga hur djuplodande dokument de behöver för att beskriva kommunens strategi och avgöra planens aktualitet. Kommunen har också möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie val ändra planeringsstrategin.

Mer information

Ytterligare information finns (på boverket.se)