Småbrutet ger urbana djup

På vilka sätt kan värdetäta och myllrande stadslandskap ta form? Ett effektivt sätt kan vara att skapa det småbrutna och sätta förgrunden i dialog med det bakomliggande i fonden. När de olika skalnivåerna möts alstras de urbana djupen – vilket bidrar till att göra stadsmiljön mer attraktiv att vistas i.

 • Av: Urbio

  Stadslandskapets riktiga Perlor

  Social hållbarhet – vad inrymmer egentligen begreppet? Och hur kan det omsättas i byggd livsmiljö? Social hållbarhet uppkommer där människor med fri vilja kan leva sina liv, hålla sig fysiskt friska och psykiskt välmående. Dynamiken och den sociala hållbarheten uppstår när olika typer av individer, oavsett klass, kön, ålder, etnicitet och kulturell identitet, ges goda…

  • Av: Urbio

   Våra vänner bacilluskerna

   De är runt om oss, på oss, i oss – ja, överallt i biosfären på denna planet finns de. Bakterierna. De var det första livet här på jorden, och under en hel miljard år hade detta mikroskopiska, encelliga liv ensamt världsherravälde. Det är sällan vi tänker på bakterier annat än som sjukdom och elände, speciellt nu…

   • Av: URBIO

    Dags för designerad stadsnatur!

    Långt innan stad blev stad var där ett naturlandskap. Ofta uppstod städerna i skärningspunkterna mellan människors förflyttnings- och handlingsvägar genom terrängen och över vattnet. I Stockholm fall uppkom stadsbildningen i noden mellan en långsträckt åsrygg och kopplingen mellan Mälarens och Saltsjöns vattensystem. Städer ligger med andra ord ofta på platser där ekosystemen varit rika. Det…

    • Av: URBIO

     Almedalen: Urbio

     Vad har stadsstrukturen och utemiljön för betydelse för social hållbarhet? Frågan som diskuteras är hur våra städer bör utformas för att generera ett myllrande stadsliv med varierade mötesplatser. URBIOs strategi PERLA - performativ landskapsarkitektur - handlar om hur stadslandskapet med dess offentliga rum kan planeras och gestaltas för att optimera förutsättningarna för social hållbarhet. URBIO…

     • Av: URBIO

      Bland Mulmorglar och Bärvoljärer

      Nu när begreppet urbana ekosystemtjänster håller på att slå igenom i stadsbyggnadssammanhang på bred front uppstår frågan hur implementeringen kommer att påverka stadsmiljöernas organisation och innehåll. I vilken form och på vilka skalnivåer bör naturens gratistjänster integreras i urbana landskap framöver? Hur skräddarsys ekosystemtjänsterna till platsspecifika lösningar för ett optimalt utbyte? För att ekosystemtjänsterna ska…

      • Av: URBIO