Coronapandemins påverkan på Malmöbors resvanor

En enkätstudie av Malmöbors resvanor under pandemin bekräftar att färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare. Studien visar också att kvinnor och de som bor i områden med lägre medelinkomst i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra och att denna skillnad ökat under pandemin.

 • Av: En blogg om klimatanpassning

  Avgiftsfri kollektivtrafik inget mirakelmedel för mer hållbart resande

  Som första land i välden introducerar Luxemburg nu avgiftsfri kollektivtrafik för alla. På lokal och regional nivå har åtgärden tidigare testats på flera håll runtom i världen. Erfarenheterna från dessa tidigare försök visar att avgiftsfri kollektivtrafik inte är ett mirakelmedel för att öka resandet i kollektivtrafiken och minska resandet med bil.

  • Av: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

   Workshop: Goda exempel för en ökad andel kollektivtrafik

   K2, Lunds universitet och VTI ordnar en gemensam halvdagsworkshop kring goda exempel för en ökad kollektivtrafik i regioner och kommuner. Under workshopen presenterar vi resultat från forskningsprojektet ”Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken”, där vi bland annat har jämfört hur man har jobbat med kollektivtrafik i sex av de regioner i Sverige där kollektivtrafiken ökat mest under de senaste 10 åren (Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Uppsala, Västmanland och Västerbotten).

   • Av: K2

    Oklart om viten fungerar för att förbättra kollektivtrafikens kvalitet

    I Sverige upphandlas nästan all lokal kollektivtrafik av kollektivtrafikmyndigheter. Flera av kollektivtrafikmyndigheterna har som mål att förbättra resenärernas kundnöjdhet. En av de viktigaste metoderna för att påverka kvaliteten, och därmed kundnöjdheten, är att belägga förseningar och inställda turer med viten. Roger Pyddoke, forskare vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI…

    • Av: K2

     Hur påverkar investeringar i kollektivtrafiken fastighetsbranschen?

     Vilka effekter kan investeringar i kollektivtrafiken ha och vem drar nytta av dem? De frågorna undersöks i ett av K2:s forskningsprojekt, som länkar ihop kollektivtrafiken med bostads- och fastighetsbranscherna. Under 2019 har forskarna spridit sina insikter bland annat via en workshop, en konferens, ett lunchmöte och på en mastersutbildning vid Malmö universitet. Projektet, som heter…

     • Av: K2

      Så fungerar kollektivtrafiken i Uddevalla

      Resenärerna upplever resecentrum som en otrygg plats och de som fattar beslut om kollektivtrafiken saknar egen erfarenhet av Uddevallas kollektiva transportlösningar. Forskare från K2 har genom samtal med beslutsfattare och resenärer studerat Uddevallas kollektivtrafik. En viktig erfarenhet från dessa samtal är att Uddevallas utmaningar skiljer sig från de trafikutmaningar större städer brottas med. I den…

      • Av: K2